Over ons

De Vereniging Voor Aangepast Sporten Tytsjerksteradiel, hierna afgekort tot VvAST is opgericht in 1978 door:

Anneke Vellinga en Cor Castelein.
De vereniging is gevestigd te Burgum in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Doelstelling

  • De vereniging stelt zich ten doel om, met eerbiediging van de levensbeschouwelijke opvatting van haar leden, het verenigingsleven van de gehandicapten op het gebied van sport in de ruimste zin te bevorderen en daaraan leiding en steun te geven.
  • Daarnaast zal getracht worden waar mogelijk de integratie tussen minder validen en validen te bevorderen,teneinde de algehele maatschappelijke acceptatie te bevorderen.
  • Bij haar doelstelling richt de vereniging zich primair op lichamelijke en zintuiglijk gehandicapten en op mensen met chronische aandoeningen en / of andere beperking.

Om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken worden er veel vrijwilligers ingeschakeld om de leden behulpzaam te  zijn bij de uitoefening van hun sport. Bovendien beschikt de vereniging over vele soorten hulpmiddelen, bijvoorbeeld  een badlift, waarvan de leden gebruik kunnen maken.

Waarom een vereniging voor aangepast sporten?

Sporten is gezellig en goed voor de gezondheid. Via sport kun je gemakkelijk contact maken met andere mensen. In de sport kan je ook nieuwe uitdagingen vinden en grenzen verleggen. Dit zijn motieven die kunnen gelden voor iedereen, maar zeker voor mensen met een beperking of een chronische aandoening.

Voor wie?

Wanneer u een beperking of een chronische aandoening hebt en graag aan sport wilt doen is het aanbod van de Vereniging voor Aangepast Sporten Tytsjerksteradiel misschien iets voor jou. De vereniging is er voor jong en oud en hoewel in de naam van de vereniging “Tytsjerksteradiel” voor komt staat het aanbod ook open voor mensen uit andere gemeenten. De Vereniging voor Aangepast Sporten Tytsjerksteradiel heeft op dit moment vijf sporten in de aanbieding. Bij alle sporten zijn vrijwilligers aanwezig om een helpende hand te bieden.

Leden van de vereniging kunnen aan de volgende sporten deelnemen:

  • Kano varen
  • Zeilen
  • IJssleeën
  • Zwemmen

De algemene contributie is op per 1 januari 2023 verhoogd naar € 126,00 per jaar

Deelname aan een 2e of 3e sport kost € 40,00 erxtra per sport per jaar