Links

Stichting Plons Watersport

In Rotterdam hebben we veel met water. Dat geldt voor alle Rotterdammers, dus ook voor mensen met een beperking. Speciaal voor hen is er sinds 2004 de stichting Plons. Stichting Plons is een onafhankelijke non-profitorganisatie die wil voorzien in stimulerende (sportieve) activiteiten op het gebied van watersport voor mensen met een beperking.

Stichting Rolstoeldansen Nederland

Rolstoeldansen is een recreatieve activiteit voor gehandicapten (en niet gehandicapten) waarbij muziek en beweging een belangrijke rol spelen. Het is een activiteit voor iedereen die zin heeft om te dansen (onafhankelijk van handicap, soort rolstoel of leeftijd). Dansplezier voor iedereen is en blijft het voornaamste doel.

SailWise

Bij SailWise beleven mensen met een beperking samen met vrijwilligers een ultieme vakantie. Door de aangepaste accommodaties en boten - en dankzij de steun van onze trouwe sponsors - kan iedereen volop meedoen. Samen onbeperkt genieten, dat is het moto van SailWise! doe jij ook mee?

Fonds Gehandicaptensport

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Lang niet overal is het sportaanbod toegankelijk of er ontbreken faciliteiten in de buurt. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Gehandicaptensport Nederland

Gehandicaptensport Nederland verbindt, maakt fit en laat mensen participeren en excelleren. Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau, voor mensen met een handicap. Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap. Dit kan alleen als sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, met voldoende mogelijkheden in de directe woonomgeving. Samen met onze leden en (landelijke) partners maken wij ons sterk om de vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Gehandicapten Startpagina

Bent u zelf gehandicapt of iemand in uw directe omgeving? Op deze pagina vind u álles over handicaps!

Sport Fryslân

Sport Fryslân wil de voorloper, verbinder en aanjager zijn om Fryslân in beweging te krijgen. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt Sport Fryslân actief samen met de provincie Fryslân, Friese gemeenten, clubs en verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen en vrijwilligers. Kortom; wij werken samen met alle inwoners van Friesland.

DOV Leeuwarden

De gehandicapten sportvereniging "Door Ontspanning Valide" (D.O.V.) werd in 1958, op initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.), opgericht. D.O.V. heeft twaalf sportafdelingen. Onze vereniging heeft een eigen clubhuis, met daar tegenaan gebouwd een sportzaal. De accommodatie is gevestigd aan het Kalverdijkje 77-b (achter het zwembad Kalverdijkje), te Leeuwarden. Er worden maandelijks bingo- en muziekavonden verzorgd. Ook hebben we een eigen clubblad "De Schakel".

Special Olympics

Special Olympics Inc. is uitgegroeid tot ’s werelds grootste sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking: wekelijks sporten er meer dan 4 miljoen sporters in meer dan 170 landen die onder begeleiding zijn van miljoenen vrijwilligers. Special Olympics activiteiten vinden zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal plaats. De wedstrijden van Special Olympics staan open voor alle mensen met een verstandelijke beperking die ouder zijn dan acht jaar en die minimaal zes maanden hebben getraind in de betreffende tak van sport. Special Olympics kent 30 officiële takken van sport, waarvoor Special Olympics sportreglementen zijn opgesteld.

Uniek sporten

Sporten en bewegen is gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor de conditie, je wordt er fit en vrolijk van, en tijdens het sporten kan je sociale contacten opdoen. Daarom vinden wij dat sport belangrijk is voor iedereen. Een handicap hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Middels Uniek Sporten wil het Fonds Gehandicaptensport ervoor zorgen dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen.